Cariere

 

Daca reprezinta un interes pentru tine Pedagogia Montessori si doresti sa faci parte din echipa Echilibria, ne poti trimite cateva cuvinte despre intentia ta alaturi de CV la adresa de e-mail contact@echilibria.ro.

Posturi vacante

Posturi de TITULAR

Scoala Primara Echilibria Montessori Education, cu sediul in Strada Stefan cel Mare nr. 35, Voluntari, Ilfov organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi de TITULAR.

Concursul se va desfasura in perioada 05.03-16.03.2018 conform graficului

  • Inregistrarea cererilor la secretariatul Scolii: 05.03-07.03.2018
  • Evaluarea dosarelor depuse si inregistrate: 08.03.2018
  • Afisarea listei candidatilor pentru sustinerea probelor de concurs/planificarea probei practice: 08.03.2018
  • Proba practica - inspectia la clasa: 12.03-13.03.2018
  • Proba scrisa: 14.03.2018
  • Afisarea rezultatelor: 15.03.2018
  • Depunerea contestatiilor: 15.03.2018
  • Afisarea rezultatelor finale si repartizarea candidatilor: 15.03.2018
  • Se pot inscrie la concurs absolventi cu diploma ai invatamantului superior, postliceal sau mediu care au inscrise pe diploma/diplome specializarea/specializarile corespunzatoare postului didactic conform Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar.

Pentru că Scoala Primara Echilibria Montessori Education functioneaza in alternativa educationala Montessori, candidatii vor depune la dosarul de inscriere la concurs dovada parcurgerii cursului specific postului  in pedagogia Montessori.

Proba scrisa se va sustine in specializarea postului, conform Centralizatorului.

Nu au dreptul sa participe la concurs persoanele care au fost inlaturate din invatamant printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala, persoanele care nu prezinta un document medical din care sa reiasa faptul ca nu exista incompatibilitati de ordin medical cu functia didactica, precum si persoanele care au fost eliminate pentru frauda sau tentativa de frauda in cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice in invatamantul preuniversitar.

La cererea de inscriere vor fi atasate urmatoarele documente:

1. Copii ale actelor de studii/foaia matricola si certificat profesional (acesta doar pentru absolventii liceului pedagogic), legalizate la notar.

2. Copie certificat curs Montessori, legalizat la notar.

3. Copii ale certificatelor de obtinere a gradelor didactice.

4. Copii ale cerificatului de nastere si de casatorie (unde este cazul).

5. Copie carte identitate.

6. Avizul medical.

7. Declaratie pe propria raspundere ca nu desfasoara activitati incompatibile cu functia didactica si nu a fost exclus din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala.

Concursul se va desfasura conform prevederilor  Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar, aprobata prin OMECTS nr. 5625/2012.


 
Personal Assistant
 
Echilibria Montessori School requires the services of a dynamic, experienced and motivated candidate for the Personal Assistent position.
 
Personal Assistant job requirements:
- very good communication skills, both oral and writing
- very good knowledge of Romanian and English
- driving license
- social media skills
- positive attitude, ability to interact and communicate effectively 
  with individuals at all level of the organization
- organizational skills, able to keep the working day in order
- previous experience in similar positions is needed
- full-time employment

If this Personal Assistant position opportunity appeals and you would like to apply, please email your CV at contact@echilibria.ro.

After applying we will contact you to discuss more specific details about the position.